Wsparcie New World

15216 KB
12668 KB
Znane błędy
Lista znanych błędów w grze, które badamy i które próbujemy naprawić. Doceniamy cierpliwość i zrozumienie graczy.

Interfejs

  • Odblokowanie nowej kapliczki nieoczekiwane powoduje zapełnienie ekranu.

Tytuły i osiągnięcia

  • Tytuły i osiągnięcia, których co jakiś czas brakuje.

Zadania

  • Niektórzy gracze doświadczają błędu dotyczącego zadań z Zimowym wędrowcem. Obecnie pracujemy nad jego naprawieniem.

Kompanie

  • Czasy odnowienia kompanii są wprowadzane wstecznie po aktualizacji Zimowa Konwergencja.

Błędy

  • Podczas rozpoczynania gry możliwe jest wystąpienie następującego błędu: „Nie znaleziono informacji o produkcie” .

Zamierzone zmiany

  • Czas odnowienia przenoszenia między serwerami został zwiększony z 3 do 30 dni.

  • Graczy będzie obowiązywał dzienny limit jednej wojny defensywnej i jednej wojny ofensywnej na świat (limit resetuje się codziennie o godz. 5:00 wg czasu serwera). Te limity będą obowiązywać dla obu typów wojen, nawet jeśli gracz ma dwie postaci w tym samym świecie.