Wsparcie New World

48800 KB
31074 KB
Odwołanie od kary
Prosimy wszystkich ukaranych graczy, aby przeczytali nasze Zasady postępowania. Od każdej kary można odwołać się tylko raz, więc prosimy o podanie jak najwięcej informacji w odwołaniu.

Pamiętaj, że nie ma żadnego uzasadnionego powodu, aby łamać Zasady postępowania. Zgłoszenia z odwołaniami od kary będące próbami uzasadniania działań naruszających Zasady postępowania zostaną odrzucone.

Pamiętaj, że wymówki, takie jak te poniższe nie są uzasadnieniem do cofnięcia kary:

 • W innych grach mogę tak postępować.

 • To było tylko trochę farmienia.

 • Testowałem i miałem(-am) zamiar to zgłosić.

 • Zrobił to mój młodszy brat.

 • Mam prawo do wolności słowa.

 • Nie wiedziałem(-am), że to jest wbrew zasadom.

 • Jeśli komuś się to nie podoba, może włączyć filtr.

 • To było w celu uniknięcia kolejki.

Jak odwołać się od kary

Jeśli po zapoznaniu się z Zasady postępowania i Kategorie kar z artykułem nadal uważasz, że kara nie była uzasadniona, możesz odwołać się od kary tutaj. Po zalogowaniu się na koncie Steam można sprawdzić aktywne kary i odwołać się od nich.

Uwaga: Od każdej kary można odwołać się tylko raz, więc prosimy o podanie jak najwięcej informacji w odwołaniu.

Statusy odwołania

Odwołanie: możesz odwołać się od tej kary.

Oczekujące: Twoje odwołanie obecnie oczekuje na rozpatrzenie przez moderatora.

W trakcie rozpatrywania: moderator weryfikuje Twoje odwołanie.

Rozpatrzono pozytywnie: Twoje odwołanie zostało rozpatrzone i kara została zniesiona.

Wniosek wygasł: odwołanie wygasło z powodu wygaśnięcia kary.

Zamknięto: odwołanie zostało zamknięte z powodu usunięcia kary.

Rozpatrzono negatywnie: moderator zweryfikował Twoją karę i pierwotna decyzja została podtrzymana.

Ważne uwagi

 • Od kary możesz odwołać się tylko raz. Upewnij się, że przekazujesz nam wszystkie istotne informacje dotyczące odwołania od kary.

  • Jeśli posiadasz dowody multimedialne, załącz do nich link w swoim odwołaniu.

 • Właściciel konta jest odpowiedzialny za zachowanie konta. Stosujemy kary bez względu na to, kto grał w danym momencie. Indywidualne okoliczności łagodzące nie doprowadzą do zniesienia kary, a wielokrotne lub obraźliwe odwołania nie pomogą w sprawie.

 • Jeśli uważasz, że Twoje konto zostało przejęte, postępuj zgodnie z krokami opisanymi w artykule Konto zaatakowane przez hakerów.

 • Jeśli gracz otrzymał karę z krótkim terminem wygaśnięcia, kara może wygasnąć, zanim moderator zweryfikuje karę.