Wsparcie New World

15216 KB
12668 KB
Kategorie kar
Naruszenie zasad postępowania powoduje blokadę konta i wyświetlenie komunikatu w grze z informacją o kategorii kary.

Wyjaśnienie: Następująca lista zawiera przykłady, ale nie wyczerpuje wszystkich naruszeń, za które może zostać nałożona kara. Aby chronić naszą społeczność oraz zagwarantować bezpieczną i przyjemną przestrzeń do grania, zastrzegamy sobie prawo do nakładania kar i podejmowania innych działań dyscyplinarnych w odniesieniu do każdego konta i w dowolnym czasie za wszelkie naruszenia zasad postępowania lub inne zachowania, które są nieodpowiednie lub szkodliwe dla społeczności.

Blokada handlowa

Blokada handlowa to kara, która oznacza, że doszło do zwrotu płatności lub aktywności związanej z nieuczciwymi zakupami na koncie gracza.

Oszustwa

Sekcja 3 w Zasadach postępowania zawiera zasadę: „graj uczciwie”. Kara za oszustwa oznacza, że gracz naruszył tę zasadę.

Naruszenia to m.in.:

 • Modyfikacje gry

 • Hakowanie

 • Ataki hakerskie

 • Botowanie

 • Sprzedaż za prawdziwe pieniądze

 • Oprogramowanie lub usługi dające nieuczciwą przewagę

Agresywne zachowanie

Sekcja 1 i 2 w Zasadach postępowania zawiera następujące zasady: „Traktuj innych tak, jak chcesz żeby inni traktowali Ciebie” oraz „Graj, aby cieszyć się z gry”. Kara za agresywne zachowanie oznacza, że gracz, który bierze udział w takich zachowaniach, narusza te zasady.

Naruszenia to m.in.:

 • Celowe sabotowanie lub zakłócanie zawartości grupowej

 • Wyłudzenia od graczy

 • Trollowanie

  • Podszywanie się pod osoby z zespołu obsługującego grę

  • Zachęcanie graczy do naciskania kombinacji klawiszy alt + F4

  • Udawanie, że uczestniczy się w sprzedaży za prawdziwe pieniądze

 • Griefing

Obraźliwy język

Sekcja 1 w Zasadach postępowania zawiera zasadę: „Traktuj innych tak, jak chcesz żeby inni traktowali Ciebie”. Kara za obraźliwy język oznacza, że gracz, który bierze udział w takich zachowaniach, narusza tę zasadę.

Naruszenia to m.in.:

 • Promowanie lub zachęcanie do ideologii siejących nienawiść.

 • Promowanie i zachęcanie do dyskryminacji, oczerniania, nękania lub przemocy bazującej na: rasie, tożsamości etnicznej, pochodzeniu narodowościowym, statusie imigracji, religii, seksie, płci, tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, wieku, niepełnosprawności, poważnej chorobie lub statusie weterana.

 • Obrażanie innych

 • Nękanie innych

 • Grożenie innym

Obraźliwa nazwa gracza

Sekcja 1 w Zasadach postępowania zawiera zasadę: „Traktuj innych tak, jak chcesz żeby inni traktowali Ciebie”. Polityka dotycząca nazw Amazon Games zakazuje stosowania obraźliwych nazw. Kara za obraźliwą nazwę oznacza, że gracz użył nazwy gracza lub gildii, która narusza tę zasadę.

Jeśli, po zapoznaniu się z Zasadami postępowania, gracz uważa, że otrzymał karę niesprawiedliwie, prosimy o przesłanie zgłoszenia internetowego do naszej dalszej analizy.