Wsparcie New World

48800 KB
31074 KB
Odwołanie od kary
Prosimy wszystkich ukaranych graczy o zapoznanie się z naszymi Zasadami postępowania. Jeśli uważasz, że nasze Zasady postępowania nie zostały przez Ciebie naruszone, możesz odwołać się od kary.

Pamiętaj, że nie ma żadnego uzasadnionego powodu, aby łamać Zasady postępowania. Zgłoszenia z odwołaniami od kary będące próbami uzasadniania działań naruszających Zasady postępowania zostaną odrzucone.

Pamiętaj, że wymówki, takie jak te poniższe nie są uzasadnieniem do cofnięcia kary:

 • W innych grach mogę tak postępować.

 • To było tylko trochę farmienia.

 • Testowałem i miałem(-am) zamiar to zgłosić.

 • Zrobił to mój młodszy brat.

 • Mam prawo do wolności słowa.

 • Nie wiedziałem(-am), że to jest wbrew zasadom.

 • Jeśli komuś się to nie podoba, może włączyć filtr.

 • To było w celu uniknięcia kolejki.

Jak odwołać się od kary

Jeśli po zapoznaniu się z Zasady postępowania i Kategorie kar z artykułem nadal uważasz, że kara nie była uzasadniona, możesz odwołać się od kary tutaj. Po zalogowaniu się na koncie Steam można sprawdzić aktywne kary i odwołać się od nich.

Statusy odwołania

Odwołanie: możesz odwołać się od tej kary.

Oczekujące: Twoje odwołanie obecnie oczekuje na rozpatrzenie przez moderatora.

W trakcie rozpatrywania: moderator weryfikuje Twoje odwołanie.

Rozpatrzono pozytywnie: Twoje odwołanie zostało rozpatrzone i kara została zniesiona.

Wniosek wygasł: odwołanie wygasło z powodu wygaśnięcia kary.

Zamknięto: odwołanie zostało zamknięte z powodu usunięcia kary.

Rozpatrzono negatywnie: moderator zweryfikował Twoją karę i pierwotna decyzja została podtrzymana.

Ważne uwagi

 • Właściciel konta jest odpowiedzialny za zachowanie konta. Stosujemy kary bez względu na to, kto grał w danym momencie. Indywidualne okoliczności łagodzące nie doprowadzą do zniesienia kary, a wielokrotne lub obraźliwe odwołania nie pomogą w sprawie.

 • Jeśli uważasz, że Twoje konto zostało przejęte, postępuj zgodnie z krokami opisanymi w artykule Konto zaatakowane przez hakerów.

 • Jeśli gracz otrzymał karę z krótkim terminem wygaśnięcia, kara może wygasnąć, zanim moderator zweryfikuje karę.