Wsparcie New World

48800 KB
31074 KB
Wsparcie New World Techniczne Włącz lub wyłącz funkcję Dostępność
Włącz lub wyłącz funkcję Dostępność
Podczas gry w New World można włączyć funkcję Dostępność obejmującą filtry ślepoty barw, rozmiar tekstu, funkcję zamiany tekstu na mowę i mowy na tekst.
  1. Z ekranu głównego, w prawym górnym rogu kliknij ikonę koła zębatego.

    Wskazówka: Jeśli już załadowano świat, naciśnij klawisz Esc , a następnie kliknij opcję Ustawienia.

  2. Wybierz kartę Dostępność i zmień ustawienia według wymagań.