Wsparcie New World

48800 KB
31074 KB
Wsparcie New World Konto Najlepsze praktyki dotyczące bezpieczeństwa konta
Najlepsze praktyki dotyczące bezpieczeństwa konta
Bezpieczeństwo konta Steam to ważny aspekt. Zapewnienie bezpieczeństwa umożliwia niezakłócone korzystanie z gry.

Skorzystaj z następujących wskazówek, aby zadbać o bezpieczeństwo swojego konta.

Bezpieczeństwo konta

Postępuj zgodnie z krokami zamieszczonymi na platformie Steam, aby zadbać o to, że Twoje konto jest bezpieczne.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa obejmują:

  • Zezwolenie Steam na uwierzytelnianie dwuskładnikowe, aby podnieść poziom bezpieczeństwa konta.

  • Weryfikacja adresu e-mail do kontaktu na platformie Steam.

Stosowanie dodatkowych najlepszych praktyk
  • Używanie unikatowych haseł: Używanie tego samego hasła w wielu platformach i usługach zwiększa niebezpieczeństwo przechwycenia danych.

  • Zainstalowanie oprogramowania antywirusowego lub do usuwania złośliwego oprogramowania. Uaktualnianie oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo poprzez instalowanie aktualizacji i łatek zaraz po ich udostępnieniu.

    Uwaga: Po zakończeniu procesu instalacji należy uruchomić pełne skanowanie komputera.

  • Regularne skanowanie swojego komputera: Należy zadbać o to, by komputer nie był zagrożony poprzez skanowanie komputera pod kątem wirusów, ukrytych rejestratorów klawiszy i oprogramowania szpiegującego za pomocą programu antywirusowego.

  • Należy dbać o aktualizację systemu operacyjnego i niezbędnych wtyczek zgodnie z najnowszymi wersjami oprogramowania.

  • W przypadku używania komputera, z którego korzystają inne osoby należy zawsze wylogować się ze swojego konta.

  • Nie należy udostępniać swojego hasła: Amazon Game Studios NIGDY nie prosi graczy o podanie hasła.

W razie podejrzenia, że Twoje konto Steam jest zhakowane, odwiedź stronie rejestracji testerów.