Wsparcie New World

Wsparcie New World Konto Najlepsze praktyki dotyczące bezpieczeństwa konta
Najlepsze praktyki dotyczące bezpieczeństwa konta
Bezpieczeństwo konta Steam to ważny aspekt. Zapewnienie bezpieczeństwa umożliwia niezakłócone korzystanie z gry.

Skorzystaj z następujących wskazówek, aby zadbać o bezpieczeństwo swojego konta.

Bezpieczeństwo konta

Postępuj zgodnie z krokami zamieszczonymi na platformie Steam, aby zadbać o to, że Twoje konto jest bezpieczne.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa obejmują:

  • Zezwolenie Steam na uwierzytelnianie dwuskładnikowe, aby podnieść poziom bezpieczeństwa konta.

  • Weryfikacja adresu e-mail do kontaktu na platformie Steam.

Stosowanie dodatkowych najlepszych praktyk
  • Używanie unikatowych haseł: Używanie tego samego hasła w wielu platformach i usługach zwiększa niebezpieczeństwo przechwycenia danych.

  • Zainstalowanie oprogramowania antywirusowego lub do usuwania złośliwego oprogramowania. Uaktualnianie oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo poprzez instalowanie aktualizacji i łatek zaraz po ich udostępnieniu.

    Uwaga: Po zakończeniu procesu instalacji należy uruchomić pełne skanowanie komputera.

  • Regularne skanowanie swojego komputera: Należy zadbać o to, by komputer nie był zagrożony poprzez skanowanie komputera pod kątem wirusów, ukrytych rejestratorów klawiszy i oprogramowania szpiegującego za pomocą programu antywirusowego.

  • Należy dbać o aktualizację systemu operacyjnego i niezbędnych wtyczek zgodnie z najnowszymi wersjami oprogramowania.

  • W przypadku używania komputera, z którego korzystają inne osoby należy zawsze wylogować się ze swojego konta.

  • Nie należy udostępniać swojego hasła: Amazon Game Studios NIGDY nie prosi graczy o podanie hasła.

W razie podejrzenia, że Twoje konto Steam jest zhakowane, odwiedź tę stronę.