Wsparcie New World

48800 KB
31074 KB
Wsparcie New World Konto Objaśnienie rodzajów kar nakładanych na konta
Objaśnienie rodzajów kar nakładanych na konta
Traktujemy bardzo poważnie wszelkie naruszenia naszych Zasad postępowania. W przypadku ich wykrycia, podejmiemy określone działania względem danego konta.

Kary nakładane na konto z powodu naruszeń Zasady postępowania mogą obejmować:

  • ostrzeżenia

  • tymczasowe zawieszenia

  • stałe blokady

Uwaga: W zależności od powagi naruszenia gracz może otrzymać od nas stałą blokadę bez wcześniejszego ostrzeżenia lub zawieszenia. Traktujemy ten zapis z dużą uwagą, ponieważ chcemy, aby nasze gry były bezpieczne i zachęcające do grania.

Rodzaje kar

Czym jest ostrzeżenie?

Ostrzeżenia są przyznawane za niewielkie naruszenia Zasad postępowania. Jest to informacja o naruszeniu widoczna po zalogowaniu się w grze. Ostrzeżenie nie powoduje żadnej formy zawieszenia w grze. Ostrzeżenie jest okazją, by zweryfikować swoje zachowanie i dostosować się do zasad gry, do stosowania których zobowiązuje się każdy gracz. W przypadku otrzymania ostrzeżenia zachęcamy do przypomnienia sobie zapisów zawartych w Zasadach Postępowania.

Czym jest tymczasowe zawieszenie?

Tymczasowe zawieszenie może być spowodowane naruszeniem Zasad postępowania. Złamanie Zasad postępowania jest poważne, w związku z czym gracz otrzymuje tymczasowe zawieszenie i nie może grać. Zachowanie powodujące tymczasowe zawieszenie to powtarzalne lub poważne naruszenie Zasad postępowania. Tymczasowe zawieszenie trwa od 24 do 168 godzin, a nawet może trwać dłużej w zależności od stopnia naruszenia i zachowania gracza w przeszłości.

Nie chcemy usuwać graczy z gry, ale jesteśmy zdeterminowani, by zapewniać bezpieczeństwo, dobrą zabawę i sprawiedliwe traktowanie wszystkim naszym graczom. W przypadku otrzymania tymczasowego zawieszenia, zalecamy zapoznać się z zapisami Zasad postępowania, aby ich nie naruszać, gdyż może to prowadzić do trwałej blokady gracza.

Czym jest blokada?

Stała blokada to wynik poważnego naruszenia lub powtarzających się naruszeń Zasad postępowania. Poważnym naruszeniem może być:

  • Otrzymanie wielu kar i ciągłe łamanie Zasad postępowania.

  • Pojedyncze naruszenie sklasyfikowane jako poważne, przez które gracz nie może dalej grać.

Wskazówka: Jeśli gracz uważa, że otrzymana kara jest nieprawidłowa, istnieje możliwość wykonania kroków zawartych tutaj. Nie ma żadnych innych kanałów komunikacyjnych, poprzez które można odwołać się od kary. Wielokrotne wysyłanie tego samego zgłoszenia nie przyspieszy procedury odwołania się od kary – takie zgłoszenie będzie rozpatrzone przez nas tylko raz.