Wsparcie New World

48800 KB
31074 KB
Wsparcie New World Techniczne Przekierowywanie portów
Przekierowywanie portów
W przypadku problemów z opóźnieniami i łącznością, spróbuj otworzyć i przekierować konkretne porty w swoim ruterze, aby zezwolić na ruch pomiędzy swoją siecią, a naszymi serwerami.

Ustawienia przekierowywania portów mogą wpłynąć na poprawę wrażeń z gry. Odwiedź https://portforward.com/ w celu poznania podstaw i zdobycia przydatnych informacji. Sprawdź i wypróbuj poniższe elementy:

Włącz UPnP

Wypróbuj alternatywę dla przekierowywania poprzez porty w ustawieniu UPnP swojego rutera:

 1. Wejdź na stronę konfiguracji rutera, wpisując w przeglądarce adres IP rutera.

 2. Przejdź do ustawień zaawansowanych.

 3. Poszukaj ustawienia UPnP i włącz je.

Rutery NAT (typ 3)

Jeśli używasz rutera NAT (typ 3), musisz przekierować porty 27000-27050. Przekierowanie tych portów przesyła przychodzący ruch bezpośrednio do komputera, na którym grasz w New World.

Uwaga: Aby sprawdzić, czy używasz rutera NAT, sprawdź jego ustawienia sieciowe. Aby zapoznać się z informacjami o typach NAT, odwiedź stronę https://portforward.com/nat-types/.

Testowanie otwartego statusu rutera

Aby sprawdzić, czy twój ruter jest otwarty, spróbuj wykonać następujące kroki w systemie Windows:

 1. Naciśnij przycisk Start .

 2. Otwórz Ustawienia.

 3. Wybierz Granie.

 4. Wybierz Operacje sieciowe Xbox.

 5. Sprawdź wyniki, a w przypadku blokady, wybierz opcję Napraw.

Rozwiązywanie problemów z zaporą sieciową

Spróbuj ręcznie dodać wyjątki do zapory sieciowej systemu Windows:

 1. Na klawiaturze naciśnij Windows + R, w oknie uruchamiania wpisz „firewall.cpl” i naciśnij klawisz Enter.

 2. Kliknij opcję Zezwalaj aplikacjom na komunikowanie się przez Zaporę systemu Windows, a następnie kliknij Zmień ustawienia.

 3. Wyszukaj grę na liście dopuszczonych aplikacji i funkcji. Jeśli ta gra jest na tej liście, upewnij się że jest zaznaczona, a w obu kolumnach Prywatne i Publiczne są znaki zaznaczenia. Jeśli nie ma Twojej gry, musisz ją dodać.

 1. Kliknij opcję Zezwalaj na dostęp innej aplikacji, znajdź i wybierz plik NewWorldLauncher.exe, a następnie kliknij Dodaj.

 2. Po wykonaniu tej czynności upewnij się, że w kolumnach Prywatne i Publiczne przy New World są znaki zaznaczenia.

Aktualizacja oprogramowania zapory sieciowej może pomóc w rozwiązaniu problemów z łącznością. Aby uzyskać instrukcje na temat aktualizacji oprogramowania zapory sieciowej firm trzecich, zalecamy zapoznanie się ze stronami wsparcia firmy wydającej oprogramowanie zapory sieciowej. Jeśli to możliwe, dodaj także wyjątek w Twojej zaporze sieciowej.

Jeśli wciąż masz problemy, następnym krokiem jest tymczasowe wyłączenie lub odinstalowanie zapory sieciowej. Nie zalecamy pozostawiania wyłączonej zapory sieciowej przez dłuższy czas. Powinna zostać włączona lub zainstalowana ponownie zaraz po potwierdzeniu, że to nie ona jest przyczyną problemów.

Etapy wyłączania zapory sieciowej firm trzecich mogą się różnić, więc przed całkowitym odinstalowaniem zalecamy zapoznanie się ze stronami wsparcia producenta.

Aby odinstalować zaporę sieciową innej firmy:

 1. Z Start wybierz Ustawienia.

 2. Wybierz Aplikacje i funkcje.

 3. Wybierz program, następnie przycisk z trzema kropkami

 4. Wybierz Odinstaluji zatwierdź Niektórych aplikacji, które są wbudowane w systemie Windows, nie można odinstalować.

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.

 1. Z menu Start wybierz Ustawienia.

 2. Wybierz opcję System > Aplikacje i funkcje.

 3. Wybierz program, a następnie opcję Odinstaluj. Niektórych aplikacji, które są wbudowane w systemie Windows, nie można odinstalować.

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.

 1. Otwórz Programy i Funkcje po kliknięciu przycisku menu Start. Kliknij opcję Panel sterowania – Programy, a następnie Programy i funkcje.

 2. Wybierz System > Aplikacje i funkcje.

 3. Wybierz program, a następnie kliknij opcję Odinstaluj. Niektóre programy, oprócz opcji odinstalowania, zawierają opcję zmiany lub naprawy programu. Aby zmienić program, kliknij opcję Zmień lub Napraw. Jeśli pojawi się prośba o podanie hasła administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź wybór.

Otwieranie portów

Wymienione poniżej porty nie mogą być zablokowane i muszą być OTWARTE w ustawieniach zapory sieciowej, rutera oraz dostawcy usług internetowych w systemie Windows. Aby otworzyć porty:

 1. Wejdź na stronę konfiguracji rutera, wpisując w przeglądarce adres IP rutera.

 2. Wybierz sekcję Porty lub Przekierowywanie portów .

 3. Przekieruj lub otwórz następujące wymagane porty New World:

  • TCP przychodzące/wychodzące: 80, 443

  • UDP przychodzące27000-27050

  • UDP wychodzące: 20000-59999

 4. Przekieruj lub otwórz porty wymagane przez Steam:

  • UDP wychodzące: 3478, 4739, 4380

  • UDP wychodzące: 27050-27100

  • TCP przychodzące: 27015, 27036

Uwaga: Ustaw porty przychodzące jako przekierowywane i porty wychodzące jako otwarte i niezablokowane.

Wymienione porty nie mogą być zablokowane i muszą być OTWARTE w ustawieniach zapory sieciowej, rutera oraz dostawcy usług internetowych w systemie Windows.

Jeśli otwarcie tych portów w zaporze sieciowej i/lub ruterze nie rozwiązuje problemu, zalecamy następujące działania:

 • Sprawdzenie u swojego dostawcy usług internetowych. W niektórych przypadkach, dostawca usług internetowych może ograniczać ruch na pewnych portach, co wpływa na możliwości prowadzenia rozgrywki w naszych grach.

 • Zapoznanie się ze stroną internetową właściwą dla posiadanego rutera, aby sprawdzić, czy jakieś numery portów nie są blokowane.