Wsparcie New World

48800 KB
31074 KB
Kategorie kar
Naruszenie zasad postępowania powoduje blokadę konta i wyświetlenie komunikatu w grze z informacją o kategorii kary.

Wyjaśnienie: Następująca lista zawiera przykłady, ale nie wyczerpuje wszystkich naruszeń, za które może zostać nałożona kara. Aby chronić naszą społeczność oraz zagwarantować bezpieczną i przyjemną przestrzeń do grania, zastrzegamy sobie prawo do nakładania kar i podejmowania innych działań dyscyplinarnych w odniesieniu do każdego konta i w dowolnym czasie za wszelkie naruszenia zasad postępowania lub inne zachowania, które są nieodpowiednie lub szkodliwe dla społeczności.

Nieprawidłowy zakup

W przypadku otrzymania kary za nieprawidłowy zakup, oznacza to, że z powodu aktywności na Twoim koncie została wygenerowana automatyczna kara za nieprawidłowości w zakresie płatności. Zalecamy skontaktowanie się z oficjalną platformą, poprzez którą dokonano zakupu (np. Steam) lub ze swoim bankiem, aby poznać szczegóły na temat problemu z płatnością. Nieprawidłowa płatność może podlegać pod jedną z trzech następujących kategorii:

 • Wykrycie oszustwa

 • Wykrycie zwrotu lub obciążenia zwrotnego

 • Brak wykrycia klucza gry

Oszustwa

Sekcja 3 w Zasadach postępowania zawiera zasadę: „graj uczciwie”. Kara za oszustwa oznacza, że gracz naruszył tę zasadę.

Naruszenia to m.in.:

 • Botowanie

  • Przykład: Użycie zautomatyzowanego programu, który prowadzi grę zamiast człowieka.

 • Wykorzystywanie błędów

  • Przykład: Znalezienie błędu związanego z przedmiotem i powielenie przedmiotu, co zapewnia niesprawiedliwą przewagę.

 • Handel za prawdziwe pieniądze – zakup

  • Przykład: Otrzymanie podejrzanie dużej kwoty w walucie w grze od zweryfikowanych sprzedawców obsługujących transakcje za prawdziwe pieniądze.

 • Handel za prawdziwe pieniądze – sprzedaż

  • Przykład: Reklamowanie lub zapewnianie usługi obejmującej awans na wyższy poziom lub handel przedmiotami w zamian za prawdziwe pieniądze.

 • Ingerowanie w pliki gry

  • Przykład: Odkrycie, że poprzez zmianę ustawień gry w określonej sekwencji gracz może zmodyfikować elementy gry i swojego doświadczenia.

 • Współdzielenie konta w grze

  • Przykład: Współdzielenie swojego konta w grze z innym graczem, aby zapewnić sobie wsparcie podczas uprawiania.

 • Wykrycie znanego programu oszukującego

  • Przykład: Użycie znanego programu oszukującego w grze.

Agresywne zachowanie

Sekcja 1 i 2 w Zasadach postępowania zawiera następujące zasady: „Traktuj innych tak, jak chcesz żeby inni traktowali Ciebie” oraz „Graj, aby cieszyć się z gry”. Kara za agresywne zachowanie oznacza, że gracz, który bierze udział w takich zachowaniach, narusza te zasady.

Naruszenia to m.in.:

 • Grożenie lub nękanie innego gracza

  • Przykład: Ciągłe wysyłanie wiadomości do tego samego gracza wbrew jego woli.

  • Przykład: Nękanie pracowników Amazon Games (w tym programistów i przedstawicieli pomocy technicznej) zarówno w grze jak i poza nią.

 • Dyskryminowanie innych grup

  • Przykład: Aktywne zachęcanie innych do szydzenia z określonej grupy ludzi z powodu ich rasy, wyznawanej religii, koloru skóry, płci / tożsamości seksualnej, pochodzenia etnicznego, przodków, niepełnosprawności i innych.

 • Ujawnianie danych osobowych

  • Przykład: Ujawnianie danych osobowych innego gracza bez jego zgody.

 • Prześladowanie

  • Przykład: Uczestniczenie w zachęcaniu innych do werbalnego wyrażania się w sposób negatywny o innym graczu.

 • Toksyczność

  • Przykład: Obrażanie innych graczy z powodu niepowodzeń w działaniu w grupie..

 • Wyłudzanie

  • Przykład: Umyślne wyłudzenie od innego gracza przedmiotu lub waluty z gry poprzez wprowadzenie w błąd.

 • Dręczenie / trollowanie

  • Przykład: Powtarzalne tracenie życia w wydarzeniach w grze mające na celu dręczenie sprzymierzonych graczy.

 • Utrudnianie / sabotowanie gry grupowej

  • Przykład: Odmowa przejścia na kolejny etap w lochach, jeśli inny gracz nie przekaże płatności w złocie.

 • Podszywanie się pod osoby z zespołu Amazon Games

  • Przykład: Udawanie członka zespołu AGS w celu wprowadzenia w błąd innego gracza w grze.

Obraźliwy język

Sekcja 1 w Zasadach postępowania zawiera zasadę: „Traktuj innych tak, jak chcesz żeby inni traktowali Ciebie”. Kara za obraźliwy język oznacza, że gracz, który bierze udział w takich zachowaniach, narusza tę zasadę.

Naruszenia to m.in.:

 • Wulgarny język / obraźliwe uwagi

  • Przykład: Wyrażanie uwag o podtekście seksualnym względem innego gracza lub oficjalnego przedstawiciela gry.

 • Język nienawiści lub rasistowski charakter wypowiedzi

  • Przykład: Aktywne wpisy mające charakter negatywnych stereotypów o grupie ludzi z powodu ich rasy, wyznawanej religii, koloru skóry, tożsamości płciowej lub seksualnej, pochodzenia etnicznego, przodków, niepełnosprawności i innych.

Naruszenie zasad dotyczących nazw

Nasza Polityka dotycząca nazw Amazon Games zakazuje używania obraźliwych nazw. Naruszenie zasad dotyczących nazw oznacza zastosowanie obraźliwej nazwy gracza, gildii, kompanii lub grupy, która narusza tę politykę.

Naruszenia to m.in.:

 • Naruszenie zasad dotyczących nazw

  • Przykład: Użycie obraźliwej nazwy zawierającej obraźliwy język, mowę nienawiści itp.

Uwaga: Tymczasowe zablokowanie oznacza chwilową blokadę konta, podczas której nasz GM będzie badać zgłoszony problem lub zagrożone konto. Jeśli nie otrzymasz rozstrzygnięcia powodu tymczasowej blokady i nie zostanie ona zdjęta, skontaktuj się z działem wsparcia klienta.


Jeśli po zapoznaniu się Zasadami postępowania, z regulaminem nadal uważasz, że ukarano Cię niesłusznie, możesz odwołać się od kary tutaj.