Wsparcie New World

48800 KB
31074 KB
Wsparcie New World Popularne artykuły Przenoszenie postaci między serwerami
Przenoszenie postaci między serwerami
Aby przenosić swoją postać pomiędzy serwerami, możesz kupić żeton przenoszenia postaci.

Przenoszenie nieaktywnych postaci

Postacie, którymi nie zalogowano się do gry przez ponad 180 dni nie będą dłużej powiązane ze swoim wybranym światem. System ten ma na celu zmniejszenie zatorów w kolejkach w momentach szczytowej aktywności, priorytetyzując aktywnych graczy.

Niepowiązane postacie nie utracą żadnych postępów ani danych. Jednakże funkcje społeczności dostępne wyłącznie w poprzednim świecie, takie jak członkostwo w kompaniach, lista znajomych, lista ignorowanych oraz oferty kupna i sprzedaży zostaną usunięte.

Dla postaci, które nie są już powiązane ze światem macierzystym, na ekranie wyboru postaci pojawi się opcja wyboru nowego świata macierzystego. Można wybrać nowy świat macierzysty, o ile nowo wybrany świat spełnia następujące kryteria:

 • Nowo wybrany świat docelowy musi znajdować się w tym samym regionie, co oryginalny świat macierzysty. Wybory międzyregionalne nie są wspierane.

 • Nowo wybrany świat docelowy nie może być zapełniony, co oznacza, że tworzenie na nim nowych postaci zostało tymczasowo wyłączone ze względu na wysoką populację.

 • Nowo wybrany świat docelowy nie może być światem nowego początku, chyba że był to pierwotny świat macierzysty danej postaci.

Nowo wybrany świat macierzysty może być identyczny z poprzednim światem macierzystym, o ile spełnia wszystkie powyższe kryteria.

Pamiętaj, że ten wybór jest nieodwracalny i można go zmienić wyłącznie poprzez wykupienie przeniesienia między regionami lub światami ze sklepu w grze lub ponowną nieaktywność przez 180 dni. Zatem jeżeli masz zamiar grać ze znajomymi, polecamy ustalić wspólnie dostępny świat przed dokonaniem wyboru.

Ważne: Zarówno przeniesienia między światami nieaktywnych graczy, jak i wykupione przeniesienia między światami są objęte czasem odnowienia wynoszącym 30 dni. Jednak od 03/10 czas odnowienia został tymczasowo zmniejszony do 24 godzin, aby pomóc znaczącej liczbie powracających graczy. Podczas czasu odnowienia nie można dokonać kolejnego przeniesienia między światami.

Możesz wyświetlić stronę statusu serwera, aby zobaczyć obecne stany serwerów.

Szczegóły na temat przenoszenia między serwerami

Przeniesienia postaci między serwerami w tym samym regionie obejmują:

 • Pełny rozwój postaci (poziom, biegłość w używaniu broni, tytuły itd.).

 • Sojusz twojej frakcji i jej postęp.

 • Twój ekwipunek i magazyn.

 • Całą twoją walutę.

 • Postępy we wszystkich zadaniach.

 • Twoje domy i ozdoby do domu.

  • Uwaga: Postacie przenoszone między regionami nie mogą posiadać domów.

Możesz przenieść postać do dowolnego świata, ale:

 • Nie możesz przenieść postaci do pełnego świata.

 • Nie możesz przenieść postaci do świata podlegającego konserwacji.

Aby przenosić regiony, Twoja postać:

 • Musi być co najmniej na 25. poziomie

 • Nie może posiadać domu.

Uwaga: W przypadku usunięcia postaci w regionie, do którego chcesz się przenieść przed 11 lutego 2022, prawdopodobnie nie będzie można wybrać tego regionu do przeniesienia. To znany błąd – pracujemy, aby usunąć go w przyszłym wydaniu.

Kroki przenoszenia postaci
 1. Zaloguj się do postaci i przejdź nią do azylu (takiego jak osada lub posterunek).

 2. Opuść swoją kompanię.

 3. Usuń wszelkie aktywne oferty kupna lub sprzedaży z faktorii.

 4. Otwórz sklep w grze i wybierz kartę Przenoszenie postaci .

 5. Wybierz opcję Kup. Uwaga: Jeśli masz istniejący żeton przeniesienia, opcja zakupu kolejnego nie będzie widoczna.

 6. Aby przenieść postać do odmiennego regionu, skorzystaj z opcji WYBIERZ REGION w sklepowym menu Przeniesienie między światami, a następnie wybierz własny region.

  1. Ważne: Twoja postać zostanie umieszczona w losowym świecie w pożądanym regionie. Otrzymasz żeton darmowego przeniesienia, aby zmienić wybrany przez siebie świat w tym regionie.

  2. Zaloguj się do swojej postaci w nowym regionie i otwórz sklep w grze i wybierz kartę Przenoszenie postaci .

  3. Użyj darmowego żetonu przeniesieni apostaci.

 7. Wybierz nowy świat z listy transferowej.

 8. Potwierdź, że chcesz przenieść postać do wybranego świata. Uwaga: przeniesienia nie można cofnąć.

 9. Po upewnieniu się, że wybierasz właściwy świat, wybierz opcję Potwierdź przeniesienie.

 10. Nastąpi wylogowanie i powrót do menu głównego. Twoja postać będzie czekać, gotowa do załadowania na nowo wybranym serwerze.

Ważne: Aby dokonać ponownego przeniesienia, musisz kupić dodatkowy żeton. Istnieje 24-godzinny okres oczekiwania przed ponownym przeniesieniem postaci.