Wsparcie New World

48800 KB
31074 KB
Zakupy w grze
New World oferuje opcjonalne zakupy w grze za pośrednictwem Sklepu w grze.

Możesz zakupić przedmioty ze sklepu w grze używając rzeczywistych pieniędzy z Portfela Steam. Aby uzyskać więcej informacji na temat portfela Steam, sprawdź Wsparcie platformy Steam.

Nakładka Steam jest wymagana do zakupów w grze. Bez niej wszelkie próby dokonania zakupów w grze spowodują wyświetlenie się komunikatu o błędzie: „Transakcja w toku”.

Nakładkę Steam można włączyć, wykonując kroki z poradnika wsparcia platformy Steam.

Zakupy w grze, w tym przedmioty odblokowywane za pomocą marek losu, nie podlegają zwrotowi.