Wsparcie New World

48800 KB
31074 KB
Unikanie wyłudzeń
Porady i wskazówki, aby pomóc graczom rozpoznawać nieuczciwe oferty i unikać wyłudzeń.

Czym jest wyłudzenie?

Typowe wyłudzenie ma miejsce wtedy, gdy jeden gracz lub grupa graczy celowo oszukuje innego gracza w celu pozyskania korzyści.

Na przykład: Wyłudzenie może dotyczyć sprzedawania przez gracza waluty w grze lub przedmiotów do usług, po czym gracz nie wywiązuje się z umowy.

Wskazówki, jak uniknąć wyłudzenia
 • Jeśli umowa brzmi zbyt dobrze, by mogła być wiarygodna, to istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia problemów.

 • Gracze próbują wykorzystywać duże zniżki na przedmioty lub usługi, by wzbudzić Twoje zainteresowanie, a tak naprawdę możesz jedynie stracić cenne przedmioty lub walutę w grze.

 • Gracze mogą zachęcać cię do używania innych aplikacji do zawierania umów w grze lub aby wyciągnąć od Ciebie informacje o koncie.

 • Nie podawaj danych osobowych lub informacji o koncie innym graczom.

 • Zawsze radzimy zachować rozsądek i używać zintegrowanych usług w grze do ochrony przed wyłudzeniami.

Uwaga: Możesz korzystać z takich funkcji, jak dom aukcyjny, skrzynka pocztowa oraz interfejs do handlu pomiędzy graczami, by zwiększyć swoje bezpieczeństwo. Są to funkcje i usługi w grze, które pomagają Cię chronić.

Jakie sytuacje mogą prowadzić do wyłudzeń?

Wyłudzenia od innych graczy naruszają nasze Zasady postępowania. Jednak pamiętaj, że nie wszystkie niezrealizowane umowy są wyłudzeniami. Możliwe scenariusze wyłudzeń:

 • Zapłacenie graczowi walutą w grze lub przedmiotami za pomoc w pokonaniu bossa w grze, i brak jakiegokolwiek wsparcia po zapłacie.

  • Nie istnieje żadna mechanika w grze, która zabezpieczałaby taką umowę.

 • Zapłacenie graczowi walutą w grze lub przedmiotami za dostęp do określonej zawartości w grze, która wymaga przedmiotu, by móc uzyskać dostęp do tej zawartości.

  • Nie istnieje żadna mechanika w grze, która zabezpieczałaby taką umowę.

 • Przesłanie przedmiotu przez skrzynkę pocztową w grze bez opcji płatności za pobraniem z możliwością późniejszej zapłaty.

  • Płatność za pobraniem to funkcja, która ma Cię chronić przed potencjalnymi wyłudzeniami. Korzystaj z tej funkcji, by mieć pewność, że Twój przedmiot nie zostanie przyjęty bez umówionej opłaty.

 • Umożliwienie innemu graczowi korzystanie z Twojego konta, by mógł Ci pomóc z zawartością.

  • Umożliwienie graczowi dostępu do konta innego gracza to naruszenie naszych Zasad postępowania przez obie strony.

Zwrot kosztów wyłudzeń

Amazon nie zawsze ma możliwość udowodnienia, że doszło do wyłudzenia. W takich przypadkach nie możemy zwrócić Ci pieniędzy. Zachęcamy, by samemu zdobywać informacje i unikać sytuacji, w których możesz stać się ofiarą wyłudzenia.

Jeśli uważasz, że zostałeś oszukany przez innego gracza, skontaktuj się z nami podając jak najwięcej szczegółów, a my przyjrzymy się tej sytuacji.