Wsparcie New World

48800 KB
31074 KB
Opcje dostępności
New World udostępnia rozmaite opcje dostępności, które mogą poprawić jakość rozgrywki.

Opcje dostępu wizualnego

Filtry dla osób cierpiących na ślepotę barw

Jeżeli cierpisz na określone rodzaje ślepoty barw, możesz użyć filtrów kolorów, aby ułatwić sobie rozróżnianie przedmiotów w grze od elementów środowiska. W New World znajdują się filtry kolorów przeciwko takim zaburzeniom jak:

 • Achromatomalia

 • Achromatopsja

 • Deuteranomalia

 • Deuteranopia

 • Protanomalia

 • Protanopia

 • Tritanomalia

 • Tritanopia

Uzyskiwanie dostępu do ustawień dla osób cierpiących na ślepotę barw:

 1. Z ekranu głównego, w prawym górnym rogu kliknij ikonę koła zębatego.

  Wskazówka: Jeśli już załadowano świat, naciśnij klawisz Esc , a następnie kliknij Ustawienia.

 2. Wybierz kartę Dostępność .

 3. W sekcji Ślepota barwużyj rozwijanego menu i wybierz odpowiedni filtr koloru.

Przedstawione zrzuty ekranu obrazują różnice dla każdego z filtrów:

Achromatomalia

Achromatopsja

Deuteranomalia

Deuteranopia

Protanomalia

Protanopia

Tritanomalia

Tritanopia

Ustawienia komunikacji
 • Ustaw rozmiar czcionki wiadomości na czacie.

 • Ustaw tło wiadomości na czacie.

 • Zmień przejrzystość czatu podczas rozgrywki.

 • Włącz lub wyłącz powiadomienia czatu.

 • Zmień kolor tekstu wiadomości na czacie.

Wielkość tekstu

Powiększ rozmiar czcionki tabliczek z imionami oraz interaktywnych podpowiedzi, by poprawić czytelność obrazu.

Zamiana tekstu na mowę

Włącz to ustawienie, aby zamienić przychodzące wiadomości na czacie z komunikatów tekstowych na komunikaty głosowe.

Głośność mowy (zamiana z tekstu)

Ustaw poziom głośności mowy komunikatów głosowych utworzonych z przychodzących komunikatów tekstowych.

Szybkość mowy (zamiana z tekstu)

Ustaw prędkość mowy komunikatów głosowych utworzonych z przychodzących komunikatów tekstowych.

Ustawienia wyświetlania

Zmodyfikuj następujące ustawienia według potrzeb, aby zoptymalizować rozgrywkę: rozdzielczość, jasność, kontrast, pole widzenia, jakość efektów, jakość oświetlenia, jakość cieni i jakość tekstur.

Ustawienia wizualne

Niska jakość grafiki

Średnia jakość grafiki

Wysoka jakość grafiki

Bardzo wysoka jakość grafiki

Opcje dostępu słuchowego

Zamiana mowy na tekst

Włącz zamianę mowy na tekst na czacie głosowym, by otrzymywać transkrypcje tekstowe przychodzących wiadomości czatu głosowego.

Komunikacja

Ustawienia komunikacji umożliwiają włączenie lub wyłączenie czatu głosowego i zmianę jego poziom głośności, a także modyfikację czułości mikrofonu i włączenie powiadomień czatu.

Komunikacja

Ustawienia dźwięku

Umożliwiają dostosowanie rozmaitych parametrów dźwięku do własnych preferencji takich jak:

 • Głośność ogólna – zmiana ogólnego poziomu głośności dźwięku w grze.

 • Głośność efektów dźwiękowych – zmiana poziomu głośności efektów dźwiękowych.

 • Głośność mowy – zmiana poziomu głośności mowy postaci niegrywalnych.

 • Głośność muzyki i muzyki tła – zmiana poziomu głośności muzyki w grze.

 • Podbicie cichych dźwięków – zwiększenie poziomu głośności cichych dźwięków, aby ułatwić słuchanie.

Ustawienia dźwięku

Dźwięk mono

New World obsługuje dźwięk mono, jeśli włączysz go w systemie Windows 10 lub 11.

Aby dowiedzieć się więcej na temat aktywacji dźwięku mono, sprawdź Zwiększenie słyszalności systemu Windows.

Ustawienia dostępności mowy

Ustawienia komunikacji
 • Głośność mikrofonu: Zmień głośność swojego mikrofonu według potrzeb.

 • Czułość mikrofonu: Zmień czułość swojego mikrofonu według potrzeb.

Komunikacja

Ustawienia dostępności sterowania

Opcje sterowania

Zmiana przypisania klawiszy i ustawień myszy, aby ułatwić sterowanie w grze, poruszanie postaciami i czułość myszy.

Opcje sterowania

W kwestii opcji dostępności w New World prosimy przesłać zgłoszenie internetowe.