Wsparcie Prime Gaming

Wsparcie Prime Gaming Konto Anuluj swoje członkostwo w Prime
Anuluj swoje członkostwo w Prime
Zakończ członkostwo Amazon Prime lub Prime Video, którego nie chcesz.
 1. Wejdź na Ustawienia Prime Gaming.

 2. Wybierz przycisk Zarządzaj , aby przejść na stronę internetową Amazon lub Prime Video i zmienić ustawienia swojej subskrypcji.

  1. Członkostwo Amazon Prime:

   1. Wybierz Zarządzaj członkostwem.

   2. Wybierz Aktualizuj, anuluj i inne, a następnie Zakończ członkostwo.

  2. Członkostwo Prime Video:

   1. Wejdź do menu Twoje kontoi poszukaj sekcji Twoje członkostwo .

   2. Wybierz Zakończ członkostwoi zatwierdź.

Aby uzyskać dalsze informacje, zapoznaj się z