Wsparcie New World

48800 KB
31074 KB
Wsparcie New World Konto Zgłaszanie nielegalnej zawartości
Zgłaszanie nielegalnej zawartości

Przejdź do następującego linku, aby zgłosić gracza lub kompanię za oszukiwanie, nękanie lub inne naruszenie Zasad postępowania.

Zabronione są treści i zachowania obejmujące ekstremalną przemoc lub przelew krwi, przemoc seksualną, groźby przemocy, wyrządzanie sobie fizycznej krzywdy, okrucieństwo wobec zwierząt i inne nielegalne, niepokojące lub wywołujące strach zachowania i treści.

Jeżeli gracz uważa, że spotkał się z powyższymi zachowaniami lub treściami, prosimy o kliknięcie znajdującego się poniżej przycisku Skontaktuj się z nami.