Wsparcie New World

48800 KB
31074 KB
Wsparcie New World Konto Zgłaszanie nielegalnej zawartości
Zgłaszanie nielegalnej zawartości

Zabronione są treści i zachowania obejmujące ekstremalną przemoc lub przelew krwi, przemoc seksualną, groźby przemocy, wyrządzanie sobie fizycznej krzywdy, okrucieństwo wobec zwierząt i inne nielegalne, niepokojące lub wywołujące strach zachowania i treści.


Jeżeli gracz uważa, że spotkał się z powyższymi zachowaniami lub treściami, prosimy o kliknięcie znajdującego się poniżej przycisku Skontaktuj się z nami.