Wsparcie Prime Gaming

Wsparcie Prime Gaming Ogólne Status dostawy Mojej kolekcji: „Oczekujący” lub „Nie można dostarczyć”
Status dostawy Mojej kolekcji: „Oczekujący” lub „Nie można dostarczyć”
Jeżeli status dostawy ostatniej odebranej oferty to: W trakcie lub Nie dostarczono, wypróbuj następujące kroki, aby uzyskać dostęp do odebranych treści.

Oczekujący status dostawy

Jeśli status dostawy oferty to „Oczekujący”, oznacza to zwykle, że zawartość została pomyślnie odebrana, ale gracz nie otrzymał jeszcze danej zawartości w grze.

Aby rozwiązać tę kwestię, spróbuj zalogować się do gry poprzez konto, którego użyto do odebrania zawartości.

Jeśli nie udało Ci się jeszcze uzyskać dostępu do swojej zawartości i chcesz zmienić konto gry powiązane z kontem Amazon:

  1. Przejdź do oferty na Prime Gaming.

  2. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji z najczęściej zadawanymi pytaniami na stronie szczegółów oferty. Uwaga: instrukcje dotyczące łączenia różnią się w zależności od wydawcy gry, więc mogą być odmienne w poszczególnych ofertach.

Status dostawy: Nie można dostarczyć

Jeśli status dostawy zawartości to „Nie można dostarczyć”, oznacza to, że wystąpił problem z odebraniem zawartości oferty. Brak dostarczenia oferty na konto gracza może być spowodowany następującymi przyczynami:

  • Ta zawartość została już odebrana na tym koncie w grze.

  • Konto w grze wyznaczone do odbioru tej zawartość jest nieważne.

Jeśli oferta jest zablokowana w tym statusie, skontaktuj się z zespołem wsparcia klienta.

Więcej informacji na temat Prime Gaming zawiera: