Wsparcie Prime Gaming

Wsparcie Prime Gaming Ogólne Odbieraj gry i nie tylko na kontach dla nastolatków
Odbieraj gry i nie tylko na kontach dla nastolatków
W Prime Gaming możesz otrzymać gry i inne wyjątkowe oferty. Oferty mogą się różnić w zależności od kraju.

Aby użytkownicy kont dla nastolatków mogli odbierać gry i oferty na koncie domowym, dorosły członek konta domowego może wykonać następujące kroki:

  1. Wejdź do menu Prime Gaming i zaloguj się.

  2. Połącz konto Amazon osoby pełnoletniej z kontem gry Amazon Teen.

  3. Wybierz ofertę, którą chcesz odebrać i postępuj zgodnie z instrukcjami dla tej oferty. Uwaga: Oferty mogą się różnić w zależności od kraju.

  4. Nastolatek z kontem typu Teen może skorzystać z oferty w grze.

Uwaga: Poszczególne oferty można odbierać tylko raz. Jeśli dana oferta została już odebrana przed wykonaniem tej procedury, nie będzie można z niej ponownie skorzystać.

Więcej informacji na temat Prime Gaming zawiera: