Wsparcie Prime Gaming

Wsparcie Prime Gaming Konto Anuluj członkostwo w Prime Video
Anuluj członkostwo w Prime Video
Zakończ nieużywane lub niechciane członkostwo w Prime Video na stronie PrimeVideo.com.
  1. Przejdź na stronę PrimeVideo.com Konto i ustawienia.

  2. Na karcie Twoje konto poszukaj sekcji Twoje członkostwo.

  3. Wybierz opcję Zakończ członkostwo i potwierdź.