Wsparcie New World

15216 KB
12668 KB
Wsparcie New World Konto Przeniesienie między serwerami
Przeniesienie między serwerami
Każde konto gracza otrzyma jeden bezpłatny token do przeniesienia postaci, który pozwoli na jej przeniesienie w ramach bieżącego regionu.

Wskazówka: Aby uzyskać pełne informacje o poprawkach i bezpłatnym przeniesieniu postaci, zapoznaj się z aktualizacją New World 1.0.3.

Możesz przenieść postać do dowolnego świata w swoim regionie, ale:

 • Nie możesz przenieść postaci do pełnego świata.

 • Nie możesz przenieść postaci do świata podlegającego konserwacji.

 • Nie możesz przenieść postaci do zestawu światów, w którym masz już istniejącą postać.

Aby przenieść swoją postać:

 1. Zaloguj się do postaci i przejdź nią do azylu (takiego jak osada lub posterunek).

 2. Opuść swoją kompanię.

 3. Usuń wszelkie aktywne oferty kupna lub sprzedaży z faktorii.

 4. Otwórz sklep w grze i wybierz kartę Przeniesienie między światami .

 5. Wybierz bezpłatny token Przeniesienie między światami, a następnie opcję Kup.

 6. Sprawdź, czy twoja postać spełnia wymagania, w sekcji FAQ Aktualizacja New World 1.0.3.

 7. Wybierz nowy świat z listy transferowej.

 8. Potwierdź, że chcesz przenieść postać do wybranego świata. Przeniesienia nie można cofnąć.

 9. Po upewnieniu się, że wybierasz właściwy świat, wybierz opcję Potwierdź przeniesienie.

 10. Nastąpi wylogowanie i powrót do menu głównego. Twoja postać będzie czekać, gotowa do załadowania na nowo wybranym serwerze.

Uwaga: Nieużyte żetony przeniesienia postaci nie wygasają.