Wsparcie New World

48800 KB
31074 KB
Wsparcie New World Popularne artykuły Połącz lub rozłącz swoje konta Amazon i Steam
Połącz lub rozłącz swoje konta Amazon i Steam
Połączenie kont Amazon i Steam pozwala na uwierzytelnienie Twojego konta do gry i zapewnienie wsparcia Amazon Games.

Łączenie i rozłączanie kont Steam i Amazon

Połącz swoje konta Amazon i Steam
  1. Wejdź w Ustawienia konta,.

  2. Wybierz opcję Połącz swoje konto Steam..

  3. Zaloguj się za pomocą danych uwierzytelniających konta Steam, które chcesz połączyć.

Rozłącz swoje konta Amazon i Steam
  1. Wejdź w Ustawienia konta,.

  2. Wybierz opcję Odłącz konto, a następnie wybierz opcję Potwierdź.